Varför andas vi?

Det snabba svaret är: För att syret, som transporteras via blodet till alla celler i kroppen, ska ta emot elektroner! De fantastiska mitokondrierna, som finns i cellerna, behöver syret för att ta emot elektroner som “rinner” i dess membran. Detta är en fundamnetal del i den process som kallas andningskedjan/ elektrontransportkedjan och genom vilken cellen (mha mitokondrien) utvinner energi från födan.

Lite tillspetsat kan man säga att vi äter saker för att komma åt energirika elektroner vars energi “tappas av” successivt när de rinner i membranet för att slutgiltigt reagera med syre. Inget syre = ingen energi!

 

Filmen nedan visar elektronstransportkedjan där man ser hur proteinkomplexen släpper vidare elektronerna till nästkommande protein, syret används för att slutligen ta emot elektronerna. En befogad fråga är: hur i hela friden genererar detta energi?

Elektronerna (som är negativt laddade) drar med sig positivt laddadde vätejoner till mellanrummet mellan membranen (inner membrane space i bilden ovan). Koncentrationsskillnaden mellan mitokondriens inre (matrix i bilden ovan)och membranmellanrummet gör att vätejonerna strömmar tillbaka. Detta kan nästan* bara ske via s.k ATP-syntaser/tillverkaren (ATPmolekylen = den energiform cellen använder för energikrävande processer). 

När vätejonerna strömmar genom ATP - tillverkaren omvandlas jonernas rörelsenergi till kemiskt bunden energi genom att fosfat kopplas till ADP i vilket ATP bildas. Känns galet men processen är mekanisk, tänk kugghjul, svängarmar och stänger där ATP - syntasen fungerar som en myyyyyycket liten finmekansik maskin.

 

* = nästa inlägg kommer behandla konsekvensen av “nästan”

Leave a Reply