Hur lär sig djur? Del 2

Ett vanligt sätt att lära sig något är att studera någon annan. Det kallas härmning och exemplifieras i nedanstående filmsnutt där en schimpans knäcker en nöt mha ett redskap. Notera hur ungen studerar sin mor i början av filmen. Notera även att slutresultatet inte blir helt korrekt.

 

Leave a Reply