Hur lär sig djur? Del 1

Vissa beteenden föds man med, t ex att le och att, hur konstigt det än kan låta, att gå. Andra beteenden måste man lära sig, dvs beteendet finns inte i våra gener. I djurvärlden finns det olika sätt att lära sig nya beteenden, ett sätt är genom försök och misstag. Man utför beteenden tills det att man får en belöning (t ex man hittar “rätt” matbit).

Under 60 - talet var man mycket intresserad av detta och försökte överföra relativt enkla metoder på människor. Massiv kritik har fått pedagogerna att överge perspektivet men varianter finns givetvis i klassrummen; Läraren: “Vad är 5 x 5?” eleven räcker upp handen: “25″, läraren : “Braaaaa”

Filmsnutten nedan visar duvor som lärt sig två beteenden: snurra och picka. Rätt beteende = belöning.

Leave a Reply