Vilken firre är farfar till fyrfotingarna? Fortsättningen!

För bakgrund till detta inlägg, läs detta. Den andra gruppen är kvastfeningar (samma underklass som lungfiskarna men annan ordning*: Coelacanthiformes aka Tofsstjärtfiskar).

Man trodde att kvastfeningarna sedan länge var utdöda när man hittade ett exemplar utanför Sydafrikas östkust 1938. Detta var givetvis en stor sensation då man endast hittat liknande exemplar i form av gamla fossil. Kvastfeningarna lever på stora djup (300 m) och är allmänt skeptiska till de som vill studera dem. Vår kunskap om dem är därför tämligen begränsad.

Fisken uppvisar samma rörelsemönster som de fyrfota djuren när de mha de köttiga fenorna “går” på havsbotten. Kvastfeningen (eller snarare något kvastfeningslikt) brukar bland annat därför lyftas fram som en möjlig anfader till de landlevande ryggradsdjuren.

Åter till frågan i rubriken: vem är anfader till fyrfota djuren? Lungfiskarna eller kvastfeningarna? Faktum är att det beror på vilken källa man väljer att luta sig emot, vissa anger lungfiskarna och andra kvastfeningarna och ytterligare andra menar att ingen av dem kan anses vara en anfader. Det man vet relativt säkert är att anfadern finns i samma grupp som ovanstående fiskar (lobfeniga fiskar) och många menar att det är den nu utdöda Eusthenopteron. Se bilden nedan.

Ytterligare en annan fisk (tveksamt om denna ska kallas fisk) brukar lyftas fram som senaste anfader till fyrfotingarna, nämligen Panderichthys. Dessa levde i grunda vattensamlingar och likt en krokodil simmade/sprang de på botten när de jagade byten. Se nedan.

Faktum är att Panderichthys fått forskarna att omvärdera de evolutionära mekanismer som förklarar steget upp på land, tidigare lutade man åt att förklara processen som om att de individer som kunde förflytta sig mellan pölar hade större fitness. Dvs att kunde röra sig till nya habitat när de gamla torkade ut. Ovanstående firre/amfibie tycks däremot föreslå en mer aktiv process där den avgörande fitnesshöjande fyrfotingsegenskapen snarare handlade om att få tag på mer mat. Fortsättning lär följa!

Av förklarliga skäl finns det ingen film där varken Eusthenopteron eller Panderichthys medverkar, filmen nedan visar istället en kvastfening. Notera de benlika fenorna.

*Stor förvirring kring namngivningen. Vissa källor anger Coelacanthiformes som underklass, andra som ordning. Vidare används också Actinistia som namn på ordningen. Erkänner villigt att jag ej vet vilken som är korrekt.

Leave a Reply