Archive for the 'Fungi' Category

Svampen, varken djur eller växt

Tuesday, February 26th, 2008

Två vanliga missförstånd gällande svamparna:

1. De är växter

2. Svampen är det man ser och äter

Svamparna är inte växter, de är heterotrofer som saknar klorofyll vilket betyder ungefär att de måste äta precis som vi. De är så pass speciella att de utgör ett av fyra riken (växter, djur och protister) i domänen eukaryoter. Det som sticker upp ur marken är svampens fruktkropp, själva svampen finns i marken i form av tunna trådar s.k. mycel.

Lite kuriosa:

1. Världens största organism är en svamp

2. Du som läser detta är närmare släkt med fruktkroppen på filmen än vad den är släkt med valfri växt