Archive for the 'Protista' Category

Ännu mer Mollusca!

Saturday, April 5th, 2008

Världens största mussla heter passande nog Jättemussla (Tridacna gigas) och lever i grunda korallrev. Hos denna art kan man hitta ett fränt symbiosförhållande mellan djur och protist. Jättemusslan har nämligen växtlika fotosyntetiserande protister i manteln som tillhandahåller extra energi till musslan. Oftast handlar det om dinoflagellater men det kan även vara andra organismer där det gemensamma, icke systematiska, namnet är Zooxanthellae (även de korallbyggande nässeldjuren kan ha Zooxanthellae).

Protisterna, som anländer via födan, transporteras till huden där de omvandlar ljusenergi till kemisk energi som djuret sedan använder. Vad protisten får i utbyte är inte helt klart. Kanske skydd? Möjlighet att kolonisera nya ekosystem? Hursomhelst, vad som är ytterligare fränt är att protisterna kan ärvas vidare till avkomman via ägget. Avkomman föds således med möjlighet att fotosyntetisera.

Under senare år har man blivit mer medveten om att livet som företeelse kännetecknas av olika symbiotiska relationer. Vårt arvsmaterial innehåller till exempel fossilt men även aktivt symbiosDNA från diverse organismer. Mer om detta senare. Ett mer tydligt exempel på symbiosförhållande är mitokondrierna och kloroplatserna.

Filmen visar en jättemussla, notera även de korallbildande nässeldjuren.

Hare diar kossa. Kräks.

Monday, March 31st, 2008

Slemsvamparna är heta! Under mindre än vecka har slemsvampen vid två tillfällen dykt upp i mitt liv. Jag satt och bläddrade i den mycket läsvärda boken “Människan och naturen”, första bandet i serien Etnobiologi i Sverige, och fastnade för ett avsnitt som behandlade svenska fantasidjur. Där kunde jag läsa om mjölkharar aka bjäror vars enda uppgift här i livet var att tjuvmjölka kor. Förr i tiden trodde man att trollkunniga kvinnor kunde tillverka ovanstående genom att sy ihop garn, hår, stickor etc. Mjölkharen väcktes sedan till liv med en droppe blod.

Mjölkharen letade upp kossan, diade så mycket den orkade och bar sedan hem mjölken till sin ägare. Mjölkharen/ bjäran sög sig så full att den spydde upp skvättar lite här och där. De gula spyhögarna kallades för bjäradynga, bjärasmör eller trollsmör och du gissar helt rätt; kaninkräkset är egentligen en slemsvamp (läs mer här och här). Bland biologerna går den under namnet Fuligo septica och ser ut så här:

Filmen nedan visar en fälthare (Lepus europaeus). Den är ej släkt med den tjuvaktiga och glupska mjölkharen.

SLEMSVAMP kommer ihåg TORRCHOCK!

Friday, March 28th, 2008

Denna post avviker från tänkt upplägg då intentionen är att successivt kommentera organsmvärldens uteckling som den behandlas på mina lektioner. Denna text skulle alltså egentligen handla om någon protostomgrupp men istället blir det en återkoppling till protisterna.

I senaste numret av Forskning och framsteg (nr 3 2008) kan man läsa att slemsvampen Physarum polycephalum kan lagra minnen, mäta tid och förutsäga vad som ska hända! Artikelförfattaren hänvisar till ny forskning som visar att om slemsvampen, som frodas och trivs i fuktiga miljöer, utsätts för torrchocker(!) under specifika tidsintervaller minns den detta och modifierar därefter sin rörelse. Den saktar helt enkelt ned farten inför nästa torrchock (som den vet ska komma eftersom de återkommer i ett visst tidsintervall).

Läser man vidare förvånas man ytterligare då slemsvampen tydligen kan lära sig kortaste vägen genom en labyrint. Notera att detta görs av en organism som varken är ett djur, en växt eller en svamp utan en encellig protist med ett ytterst primitivt utseende. Den ser ut som gult slem! Hur gör den? Hur lagrar slemmet minnen? Ingen aning!

Physarum polycephalum, glömmer inte en torrchock!

 

Protista del 3: slutet

Monday, February 25th, 2008

Sista delen i Protistatrilogin visar dinoflagellater, djurlika protister. Hej vad det går!

Protista del 2

Monday, February 25th, 2008

Filmen visar en växande slemsvamp (tydligen var det en slemsvamp som stod modell för The Blob i filmen med samma namn). Som namnet antyder sorterades dessa tidigare in under svamparna (rike Fungi dvs svampar). Idag finns slemsvamparna i samma rike som blåstången (protisterna), en pragmatisk indelning som förmodligen kommer att justeras. Det växer ingen mossa på en rullande slemsvamp!

Protista = övrigt

Monday, February 25th, 2008

Filmen visar en brunalg, Fucus vesiculosus, aka Blåstång (växtlik och orörlig, den som simmar är en säl). Brunalgerna är placerade i slaskgruppen protsiter där även de djurlika protozoerna och svamplika slemsvamparna finns. De har egentligen ingenting gemensamt förutom att de ej är djur, växter eller svampar dvs uppvisar släktskap med någon av de andra rikena i domänen eukarya. Idag lutar man åt att börja sortera protisterna i 18 egna riken. Fortsättning lär följa.