Archive for the 'Archaea' Category

Arkéerna- hårdast av dem alla

Monday, February 25th, 2008

De är små, encelliga och stenhårda. Tidigare trodde man att de bara fanns i extrema miljöer som heta källor och saltöknar, idag vet man att de även finns i mer “normala” miljöer. Pga deras litenhet och prokaryotiska uppenbarelse placerade man tidigare arkéerna tillsammans med bakterierna. Deras kemi visar dock att de har stora likheter med eukaryoterna, dvs den domän vi tillhör, samt att de även har helt unika molekyler som de är helt ensammam om. Sammantaget har detta gjort att man placerat dem i en egen domän . Denna domän utgör en systergrupp till vår egen vilket innebär att arkéerna och eukaryoterna är närmare släkt med varandra än vad någon av dem är med bakterierna(detta är dock något man tvistar över). Något att fundera över nästa gång du tittar dig i spegeln.