Archive for the 'Eubacteria' Category

Bakterier!

Monday, February 25th, 2008

Små, oansenliga men rackarns effektiva! De lever och fortplantar sig, fullt tillräckligt ur ett biologiskt perspektiv.

Bakterierna tillhör domänen Eubacteria (de övriga två domänerna är Archaea och Eukarya). Ofta tenderar man att sätta likhetstecken mellan till synes komplexa strukturer (som tex björkar, elefanter och människor) och utvecklingsmässig framgång. Betänk då följande; bakterierna har funnits på planeten längst (3,6 miljareder år!), de finns överallt, är extremt anpassningsbara, har fantastiska lösningar på kemiska problem samt, som sades ovan, de lever och fortplantar sig. Fortfarande.