Archive for the 'Echinodermata' Category

Tagghudingar

Monday, April 28th, 2008

Tagghudingarna (fylum Echinodermata) är speciella då de har “återanvänt” radiärsymmetrin, dvs en kroppsform utan höger och vänstersida, som primtivare* djurgrupper lämnat. Vi (och många andra organismgrupper) är bilateralsymmetriska.

Snabbfakta om tagghudingarna: I stammen finns klasserna sjögurkor, sjöborrar, ormstjärnor och sjöstjärnor. De är deuterostomer vilket bland annat betyder att de är närmare släkt med oss än vad de är med valfritt ryggradslöst djur (mer om detta kan du läsa här). Tagghudingarna har skelettet i huden i form av hårda plattor och de rör sig mha ett vattenbaserat hydralsystem liknande det som finns i bilens bromssystem. Tagghudingarna är helt ensamma om att röra sig på detta sätt.

Filmen visar en sjöstjärnas tubfötter som alltså rör sig genom att vatten pumpas i kroppens rörsystem. Jag utgår kallt ifrån att sjöstjärnan i filmen återbördades till havet efter sin uppvisning.

Film # 2 visar sjöstjärnans relativt okända kusin Olle ormstjärna. Ormstjärnorna är mycket mer mobila än sjöstjärnorna.

*Ingen värdeladdning såsom att primitiv skulle betyda sämre. Snarare betyder det att man är mer ursprunglig till form och funktion. Minnes att allt som nu lever är lika lyckade ur ett biologiskt perspektiv. Kan kanske svida lite men daggmasken är således lika lyckad som en människa. Ur ett biologiskt perspektiv alltså.