Archive for the 'Cnetophora' Category

Kammaneten är alla djurs förfader!

Tuesday, April 8th, 2008

Purfärsk forskning från Göteborg antyder att kammaneterna, och inte svampdjuren, är de äldsta djuren. Detta kan innebära att läroböckerna (och det här inlägget) måste skrivas om! Forskarna har jämfört specifika gener hos ett antal organismer (40 miljoner baspar!) och utifrån detta kunnat se att kammanetens gener är ursprungligast.

Detta innebär i princip att kammanetens kvävebassekvenser (sekvens kvävebaser, tex AATTGGCC = gen = ritning på ett protein) innehåller färre mutationer jämfört med de övriga. Senare djurs gener är, så att säga, uppdateringar eller variationer på den ursprungliga sekvensen. Artikeln kommer att publiceras i herrejössestidningen Nature den 10 april. Go Göteborg!

Lite systematikinformation om kammaneten: Kammaneterna är inga maneter utan tillhör stammen Cnetophora som är en systergrupp till maneternas stam Cnidaria. Kammaneterna är nog främst kända för sitt fräna ljusspel och de problem de befaras ställa till med i svenska vattenekosystem. Läs mer om klimatförändringens betydelse för kammaneternas påverkan på ekosystemen här.