Archive for the 'Mollusca' Category

Ännu mer Mollusca!

Saturday, April 5th, 2008

Världens största mussla heter passande nog Jättemussla (Tridacna gigas) och lever i grunda korallrev. Hos denna art kan man hitta ett fränt symbiosförhållande mellan djur och protist. Jättemusslan har nämligen växtlika fotosyntetiserande protister i manteln som tillhandahåller extra energi till musslan. Oftast handlar det om dinoflagellater men det kan även vara andra organismer där det gemensamma, icke systematiska, namnet är Zooxanthellae (även de korallbyggande nässeldjuren kan ha Zooxanthellae).

Protisterna, som anländer via födan, transporteras till huden där de omvandlar ljusenergi till kemisk energi som djuret sedan använder. Vad protisten får i utbyte är inte helt klart. Kanske skydd? Möjlighet att kolonisera nya ekosystem? Hursomhelst, vad som är ytterligare fränt är att protisterna kan ärvas vidare till avkomman via ägget. Avkomman föds således med möjlighet att fotosyntetisera.

Under senare år har man blivit mer medveten om att livet som företeelse kännetecknas av olika symbiotiska relationer. Vårt arvsmaterial innehåller till exempel fossilt men även aktivt symbiosDNA från diverse organismer. Mer om detta senare. Ett mer tydligt exempel på symbiosförhållande är mitokondrierna och kloroplatserna.

Filmen visar en jättemussla, notera även de korallbildande nässeldjuren.

Mer Mollusca!

Friday, April 4th, 2008

Blötdjuren är en mycket divers grupp. Det är inte är helt uppenbart vad sniglar, musslor och bläckfiskar har gemensamt då de ser tämligen olika ut. Kännetecknande för gruppen är dock följande organ/vävnader: Mantel och radula. Manteln kan bäst beskrivas som en hudflik som välver över kroppen och som utsöndrar kalciumkarbonat. Manteln tillverkar således blötdjurets inre eller yttre skal. Radulan används för födointag och kan beskrivas som en tunga med kristaller på. Tungan används oftast (men inte alltid) för att skrapa av föda från underlaget. Inte alla blötdjur har en tydlig radula, dock är det enbart blötdjur som har detta organ.

Vidare, bläckfiskens ögon liknar våra men har ett helt annat evolutionärt ursprung. Faktum är att bläckfiskens ögon är mycket smartare* konstruerade jämfört med våra. Kortfattat kan man säga att i våra ögon ligger näthinnans sinnesceller innerst vilket medför att ljuset måste passera andra celler innan det når våra stavar och tappar. I våra ögan har vi dessutom en blind fläck (beror på att det inte finns några sinnesceller där synnerven lämnar ögat) där vi inte ser någonting. B-fiskarna har inte en blind fläck.

Om inte ovanstående räcker för att få dig att häpnas över Mollusca, betänk då följande: Världens största ryggradslösa djur är en bläckfisk (se film 1 och 2 som inte visar de största, men imponerande ändock!) samt det faktum att bläckfiskar är smarta. Vissa menar i nivå med hunden (se film 3. Hittar ingen bättre, kanske visar den enbart att en riktigt hungrig bläckfisk ser till att få vad den vill ha?)

I nedanstående film har man satt en kamera på en liten bläckfisk i hopp om att den ska dyka ned till större djup och filma den stora bläckfisken man tror finns där nere. Den lilla “hittar” den stora…..

I nedanstående bildspel kan man se bilder på Kolossbläckfisken (Mesonychoteuthis hamiltoni), den bläckfisk man tror är störst (man har inte hittat något fullvuxet exemplar ännu).

Sista filmen visar en slug bläckfisk som skruvar av ett lock för att komma åt en krabba. Grejar Voffy hund detta?

* Smartare = Slumpvisa mutationer + tid + selektion

En snäcka är en snäcka är en snäcka

Wednesday, April 2nd, 2008

Snigge snäcka är närmare släkt med Burre bläckfisk än vad han är med Dagge daggmask. Snigge och Burre tillhör fylum Mollusca (blötdjur). Mollusca betyder mjuk kropp.

Snigge

 

Dagge

Burre

Filmen nedan visar två provocerande stora snäckor. The horror…the horror…

 

Lite extra fakta för alla molluscalovers: Snäckor har skal, sniglar har inte skal. Snäckor föds med skal och kan således inte lämna sitt skal (det finns organ i skalet). En snigel har inte tappat sitt skal och är heller inte på jakt efter ett skal.