Archive for the 'Platyhelminthes' Category

Plattmasken: bilateralsymmetrins fader

Tuesday, March 25th, 2008

Plattmaskarna (fylum Platyhelminthes) är de första bilateralsymmetriska djuren, dvs djur med en fram - och bakdel samt höger - och vänstersida. Denna uppgradering i kroppsform torde vara en evolutionär lyckträff då de flesta djur ser ut på det sättet (de tidigare nämnda djurgupperna, svamp - och nässeldjuren, är radiärsymmetriska och saknar därmed höger - vänstersida).

Till skillnad från de mer primitiva nässeldjuren har plattmaskarna ett centraliserat nervsystem med centralganglia (kan liknas vid ett förstadium till en riktig hjärna) vilket innebär en helt annan möjlighet till kroppskontroll. I anslutning till denna “protohjärna” har några plattmasksarter två områden med ljuskänsliga sinnesceller med vilka de kan uppfatta ljus och mörker. Plattmaskarna har således enkla “protoögon”.

Utöver detta har plattmaskarna tre cell - lager (nässeldjuren har två) vilket möjliggör ytterligare vävnadsspecialisering, t.ex. i form av tarm, muskler och nervsystem. Tarmen, som endast har en öppning mitt på buken, är synlig i form av en mörkblå nätstruktur på plattmasken i nedanstående film. Och slutligen: ett halvt öga är bättre än inget öga alls!