Archive for the 'Pteridophyta' Category

Saker man bör ha ordning på om man ska leva på land: växtversionen

Wednesday, March 19th, 2008

När land koloniserades av de första växterna fanns det ett par hinder man behövde förhålla sig till, t.ex.;

1. Hur löser man uttorkningsfrågan?
2. Hur löser man fortplantningsfrågan?

De första landväxterna var förmodligen grönalgslika och ur dessa utvecklades det som kom att bli dagens mossor. Mossorna är således för växterna vad groddjuren är för ryggradsdjuren, ena rhizoiden/foten i vatten och den andra på land. Som grupp är mossorna mycket framgångsrika och finns nästan överallt på land. Dock kan man inte komma ifrån det faktum att mossorna inte har någon ledningsvävnad, de saknar rötter och deras könsceller måste transporteras i vatten för att kunna mötas. Inte optimalt för landliv.

Tittar man på den utvecklingsmässigt senare gruppen kärlkryptogamer (fräken, lummer och ormbunke) kan man se att anpassning till landliv skett. Framför allt har deras ledningsvävnad inneburit en framgång. Detta då rötterna kan ta upp vatten från större djup och transportera det till bladen, organismen kan i och med detta bli större då man inte längre är beroende av att hela bålen har tillgång till vatten (mossorna tar upp vatten med hela “kroppen”. Sträcker sig bålen/kroppen för långt från marken kan cellerna svårligen komma åt vatten). Vidare, med ett ledningssystem kan fotosyntesprodukter (energi) transporteras från bladen ned till rötterna. Andra egenskaper som gynnar landliv är klyvöppningar (med dessa kan växten reglera vattenförlusten från bladen) och vaxlager på bladen (minskar vattenförlusten).

Nya egenskaper = ökad fitness = möjlighet att dominera land, vilket kärlkryptogamerna gjorde för väldigt många år sedan. Bilden nedan visar hur en konstnär tänker sig att det såg ut på jorden under sen Devon (namnet på en period som varade mellan 417 - 354 miljoner år sedan)

 
Kärlkryptogamernas storhetstid är över, undanträngda som de är av nästa växtgrupp på banan - fröväxterna! Framförallt fröväxternas fortplantning visar på ytterligare anpassningar till landliv då man inte längre är beroende av vatten för att föröka sig. Mer om detta senare!

Jag har med ljus och lykta försökt hitta en filmsnutt som visar mina kärlkryptogamfavoriter; fräkenväxterna. De ser ålderdomliga och mycket vackra ut. Nedanstående film, som knappast gör fräkenväxterna rättvisa, fokuserar främst på en nyckelpiga som kliver runt på åkerfräken. Nyckelpigan är, i och för sig, också fin.