Archive for the 'Angiospermae' Category

Fräna växter #5

Saturday, March 15th, 2008

Namn: Sensitiva (Mimosa pudica)

Motivering: Växten rör sig snabbt vid beröring (reagerar även på temperaturförändringar)!