Archive for the 'Spermatophyta' Category

Fräna växter #2

Wednesday, April 9th, 2008

Namn: Magnolia (Magnolia sp.)

Motivering: Mycket vackra blommor som känns “placerade” på trädet de sitter på. Magnoliaväxterna är evolutionärt mycket gamla, de utvecklades innan bin och getingar fanns för nästan 100 miljoner år sedan. Blommorna är således anpassade till en annan pollinatör, buffligare och lite mindre subtil: skalbaggen. Detta återspeglas av blommorna som är robusta och rejäla. Ståndarna klarar en fight med en ivrig skalbagge! Och ja, du som funderar huruvida näckrosen också är evolutionärt gammal eftersom blomman är mycket lik magnolians, du har rätt.

Växternas anpassning till landliv: fröet

Monday, April 7th, 2008

Frön är fantastiska! Förutom att de är mycket goda att äta är de dessutom lysande DNAbehållare. Jämfört med mossornas och kärlkryptogamernas sporer kan fröer ligga vilande mycket länge. De kan dessutom ligga och invänta rätta förhållanden innan de gror, tex rätt temperatur, rätt fuktighet eller, som i svedjenävans (Geranium bohemicum) fall, mer eller mindre utrotande av konkurrenter. Svedjenävans frö gror nämligen endast om det utsätts för höga temperaturer, något som sker när det brinner i skogen. Efter en skogsbrand är marken öppen för svedjenävan som i lugn och ro(?) kan gro utan konkurrens av ljustagande buskar och träd.

I dag är skogsbränder en relativt ovanlig företeelse (pga det moderna skogsbruket) vilket skapar problem för svedjenävan. Låst som den är av sitt DNA (groningsstrategin styrs ytterst av generna) kan den inte göra mycket än att ligga och vänta. Och att evolvera tar, som sagt, tid.

Geranium bohemicum, kanske bör överväga lite evolution*

Filmen visar groende frön. Förste person som kan ange huruvida filmen visar mono -eller dikotelydona växter kan komma och hämta ut en pocketbok.

*= Slumpvisa mutationer + tid + selektion

Blommor och bin

Tuesday, April 1st, 2008

Fröväxternas blomma är en lysande uppfinning*! Vissa biologer menar att det är blomman och specifikt insektspollineringen som gjort fröväxterna till sådana lyckosamma varelser (jämfört med andra växter).

Genom att nyttja insekter (från början var det skalbaggar, idag främst bin och fjärilar) kan växten hushålla med resurserna genom att producera relativt lite könsceller. Avstånd är inte heller ett bekymmer då pollinatören transporterar könscellerna mellan individerna. Jämför detta med t.ex. mossorna som endast kan hoppas på att befrukta någon i sin absoluta närhet. Att inte kunna befrukta en individ långt bort behöver iof inte vara ett problem men ur ett diversifieringsperspektiv(!) är det dock negativt. Att enskilda individer inte behöver stå nära varandra för att blanda DNA har möjliggjort kolonisering, specialisering och anpassning till nya, små, ovanliga habitat. Med andra ord: fröväxterna har koloniserat och även anpassats till vitt skilda miljöer och fler arter har utvecklats.

Slutligen, evolutionen av blomman som företeelse är höljt i dunkel och vindpollineringen kom, hur konstigt det än kan verka, efter djurpollineringen. Filmen nedan visar lite olika sätt som man kan pollinera på. Att fundera över: varför i hela friden rotar insekterna runt i blommorna och varför transporterar de könsceller åt växterna?

* Uppfinning = Slumpvisa mutationer + tid + selektion

Fräna växter #3

Wednesday, March 26th, 2008

Namn: Mammutträd (Sequoiadendron giganteum)

Motivering: Störst! Kan bli upp till 90 meter högt och dessutom mycket gammalt (enligt wikipedia 3266 år). Den största nu levande växten, som alltså är ett mammutträd, heter General Sherman och bor i USA. Sherman är med i filmen nedan. Shit!

Bonusfakta: Mammutträdet är en nakenfröig växt (Gymnospermae) och därmed kusin (syssling?) till våra barrträd.

Fräna växter #4

Tuesday, March 18th, 2008

Namn: Welwitschia (Welwitschia mirabilis)

Motivering: Bisarr växt med endast två blad som växer kontinuerligt. Finns i Namibias och Angolas öknar. Lever länge. Vi snackar 2000 år.

Fräna växter #5

Saturday, March 15th, 2008

Namn: Sensitiva (Mimosa pudica)

Motivering: Växten rör sig snabbt vid beröring (reagerar även på temperaturförändringar)!