Archive for the 'Porifera' Category

Encellighet till flercellighet: djurversionen

Wednesday, March 12th, 2008

Svampdjuret är, Poriferatologerna(?) får ursäkta, det enklaste djuret. Vi pratar om en vattenfiltrerande påse uppbyggd av i princip två typer av celler. Djuret har inga egentliga vävnader där olika delar samverkar/ kommunicerar med varandra utan cellerna ska snarare ses som kolonilevande individer.

De svampdjur som inte slutar som tvättsvamp på en mack någonstans (japp, tvättsvamp = djur!) kan dock berätta en spännande saga:

Cellerna som bygger upp svampdjurets insida, choanocyterna, är identiska med de djurlika protisterna Choanoflagellaterna. Den liggande “glödlampelika” cellen med svans/flagell i bilden ovan föreställer en choanocyt. Med den viftande flagellen skapar choanocyterna ett vattenflöde som underlättar upptaget av lösta partiklar (mat). Flagellens funktion hos Choanoflagellaterna är densamma som ovan, viftandet leder till mer mat.

Solitär Choanoflagellat

Choanoflagellater är encelliga organismer som vanligtvis lever solitärt men som kan bilda kolonier. I enlighet med resonemanget kring växternas evolution har dessa kolonier utgjort grunden för det första svampdjuret. Det som talar för detta är cellernas likhet, den gradvisa kolonibildningen samt det faktum att ett svampdjur kan sätta ihop sig efter det att man pressat det genom en sil (varför man nu skulle göra något sådant). Svampdjurets celler utgör således någon form av övergångsstadium mellan encelliga, ensamlevande organismer och en flercellig organism där cellerna har möjlighet till samarbete

Kolonibildande Choanoflagellater

Verkar ovanstående spännande rekommenderas nedanstående film varmt. Se och häpnas över vår äldsta och nu fortfarande levande djurförfader!